Vegetariana

Oare din trupul ei crescuseră ramuri acaparatoare? Oare din brațele ei ieșiseră rădăcini albe ce se-nfipseseră în pământul negru? Oare picioarele se-nălțaseră în văzduh, iar mâinile se întinseseră până în măruntaiele pământului? Să fi susținut spatele ei întins și încordat tot ce crescuse din ea spre cer și pământ? Oare îi înfloriseră flori dintre coapse […]